Besøkande skal nytta parkeringsplassen ved Fitjar bu og behandlings senter. Vennligst ikkje parker bilen kor det står skilt RESERVERT LEGEVAKT. Det finnes også ein parkeringsplass for funksjonshemmete rett ved sida av legekontoret.

Takk for samarbeidet